Aukið íbúalýðræði

 • Íbúakosning fari fram um einstök málefni óski 10% kosningabærra íbúa eftir því eða tveir fulltrúar í bæjarstjórn
 • Verði máli vísað í íbúakosningu fari fram hlutlaus og fagleg kynning á því máli sem um ræðir
 • Aukin umræða um málefni bæjarins og hlustað verði á sjónarmið íbúa
 • Íbúar hafi jafnan rétt til áhrifa á umhverfi sitt og skipulagsmál
 • Hagsmunum heildarinnar verði ekki fórnað fyrir sérhagsmuni

Fagleg, heiðarleg og gegnsæ stjórnsýsla

 • Skipað verði í nefndir á faglegum forsendum
 • Virkar siðareglur fyrir kjörna fulltrúa
 • Aðgengileg heimasíða og virk upplýsingagjöf
 • Íbúar hafi aðgang að öllum samningum sem bærinn gerir
 • Fundir nefnda, bæjarráðs og bæjarstjórnar verði sendir út á netinu og hljóðskrár aðgengilegar á netinu.
 • Öllum erindum til bæjarins verði svarað
 • Íbúar geti lagt mat á stjórnsýslu

Valddreifing

 • Skilja á milli framkvæmdavalds (bæjarstjóra) og löggjafarvalds (kjörinna fulltrúa)
 • Efsti maður á lista er ekki bæjarstjóraefni
 • Fagleg ráðning bæjarstjóra á hóflegum kjörum
 • Skýrar reglur um verkaskiptingu kjörinna fulltrúa og embættismanna
 • Reglur verði settar um að fulltrúar í bæjarstjórn sitji ekki lengur en tvö kjörtímabil

Ábyrg fjármálastefna

 • Skýr og skynsöm forgangsröðun
 • Grunnþjónusta við íbúa í fyrsta sæti
 • Hófleg gjaldtaka
 • Bæjarfélagið beiti sér í baráttunni við skuldavanda heimila og fyrirtækja

Réttlæti og jafnrétti

 • Sérstaklega verði hugað að stöðu atvinnuleitenda og tekjulægri hópa
 • Menntun og velferð allra barna tryggð
 • Hvers kyns mismunun hafnað
 • Grundvallarmannréttindi tryggð

Pin It on Pinterest

Share This