SAMÞYKKTIR

 1. Samþykktir Íbúahreyfingarinnar 

  1. gr.

  Félagið heitir Íbúahreyfingin í Mosfellsbæ.

  2. gr.

  Heimili félagsins og varnarþing er í Mosfellsbæ

  3. gr

  Tilgangur félagsins er gagnsæ og lýðræðisleg stjórnsýsla í Mosfellsbæ.

  4. gr.

  Tilgangi sínum hyggst félagið ná með því að bjóða fram lista til sveitastjórnar í Mosfellsbæ.

  5. gr.

  Allir íbúar Mosfellsbæjar hafa rétt til þess að ganga í félagið.

  6. gr.

  Stjórn félagsins skal skipuð 5 aðalmönnum og 2 til vara úr röðum félagsmanna. Stjórnin skiptir með sér verkum að á fyrsta fundi eftir aðalfund. Stjórnin er kosin beinni kosningu til eins árs í senn á aðalfundi.

  Til að öðlast atkvæðisrétt og kjörgengi á aðalfundi skal viðkomandi skrá sig í Íbúahreyfinguna eigi síðar en tveimur sólarhringum fyrir fundinn.

  Formaður boðar stjórnarmenn á stjórnarfundi þegar þurfa þykir.

  Daglega umsjón félagsins annast gjaldkeri.

  Bókhald félagsins skal vera opið öllum félagsmönnum.

  Firmaritun félagsins er í höndum allrar stjórnar sameiginlega.

  7. gr.

  Starfstímabil félagsins er almanaksárið. Á aðalfundi félagsins skal stjórn gera upp árangur liðins árs. Aðeins félagsmenn mega vera þátttakendur í aðalfundi.

  8. gr.

  Ársfundur ákveður árgjald félagsins.

  9. gr.

  Rekstrarafgangi/hagnaði af starfsemi félagsins skal varið í samræmi við tilgang félagsins.

  10. gr.

  Ákvörðun um slit félags má taka á aðalfundi með 2/3 meirihluta og renna eignir þess til samfélagsverkefna í Mosfellsbæ.

  11.gr.

  Samþykktum þessum má aðeins breyta á aðalfundi og þarf til þess 2/3 hluta greiddra atkvæða.Tillögur að breytingum berist stjórn 2 vikum fyrir aðalfund og sendist félögum viku fyrir fundinn.

  Samþykktir þessar voru samþykktar á stofnfundi félagsins 5. maí 2010 og var þeim síðast breytt á aðalfundi 26. janúar 2016.

Pin It on Pinterest

Share This