Samþykktir

1. gr.
Félagið heitir Íbúahreyfingin í Mosfellsbæ.

2. gr.
Heimili félagsins og varnarþing er í Mosfellsbæ

3. gr
Tilgangur félagsins er gagnsæ og lýðræðisleg stjórnsýsla í Mosfellsbæ.

4. gr.
Tilgangi sínum hyggst félagið ná með því að bjóða fram lista til sveitastjórnar í Mosfellsbæ.

5. gr.
Allir íbúar Mosfellsbæjar hafa rétt til þess að ganga í félagið.

6. gr.
Stjórn félagsins skal skipuð 5 aðalmönnum og 2 til vara úr röðum félagsmanna. Stjórnin skiptir með sér verkum að á fyrsta fundi eftir aðalfund. Stjórnin er kosin beinni kosningu til eins árs í senn á aðalfundi.

Til að öðlast atkvæðisrétt og kjörgengi á aðalfundi skal viðkomandi skrá sig í Íbúahreyfinguna eigi síðar en tveimur sólarhringum fyrir fundinn.

Formaður boðar stjórnarmenn á stjórnarfundi þegar þurfa þykir.

Daglega umsjón félagsins annast gjaldkeri.
Bókhald félagsins skal vera opið öllum félagsmönnum.

Firmaritun félagsins er í höndum allrar stjórnar sameiginlega.

7. gr.
Starfstímabil félagsins er almanaksárið. Á aðalfundi félagsins skal stjórn gera upp árangur liðins árs. Aðeins félagsmenn mega vera þátttakendur í aðalfundi.

8. gr.
Ársfundur ákveður árgjald félagsins.

9. gr.
Rekstrarafgangi/hagnaði af starfsemi félagsins skal varið í samræmi við tilgang félagsins.

10. gr.
Ákvörðun um slit félags má taka á aðalfundi með 2/3 meirihluta og renna eignir þess til samfélagsverkefna í Mosfellsbæ.

11.gr.
Samþykktum þessum má aðeins breyta á aðalfundi og þarf til þess 2/3 hluta greiddra atkvæða.Tillögur að breytingum berist stjórn 2 vikum fyrir aðalfund og sendist félögum viku fyrir fundinn.

Samþykktir þessar voru samþykktar á stofnfundi félagsins 5. maí 2010 og var þeim síðast breytt á aðalfundi 26. janúar 2016.

Pin It on Pinterest

Share This