D- og V-listi fella tillögu um fjölgun bæjarfulltrúa í Mosfellsbæ

D- og V-listi fella tillögu um fjölgun bæjarfulltrúa í Mosfellsbæ

Fulltrúar D- og V-lista felldu þá tillögu Íbúahreyfingarinnar að fjölga bæjarfulltrúum úr 9 í 11 á fundi bæjarstjórnar nr. 713  miðvikudaginn 21. mars .

Það var forvitnilegt að hlusta á rökin sem fulltrúar D- og V-lista færðu fyrir því að fella tillöguna. Bryndís Haraldsdóttir bæjarfulltrúi og þingmaður sagðist orðrétt ekki kaupa þau rök að það væri lýðræðislegra að fjölga bæjarfulltrúum. Sú skoðun er áhugaverð því hún er andstæð þeim rökum sem löggjafinn færir fyrir því að fjöldi fulltrúa í sveitarstjórnum skuli taka mið af íbúafjölda. Eftir því sem íbúum fjölgar skal skv. svetiarstjórnarlögum fjölga sveitarstjórnarfulltrúum og er það beinlínis eitt af tækjum löggjafans til að efla lýðræðið, sbr. texta í tillögunni hér að neðan.

Þess má geta að nokkrir þingmenn Sjálfstæðisflokksins, Miðflokksins og Flokks fólksins hafa lagt fram frumvarp um að sveitarfélögum verði framvegis í sjálfsvald sett að ákveða fjölda fulltrúa í sveitarstjórnum. Frumvarpið má skilja sem ógn við lýðræðið því sá flokkur sem hefur mestan hag af því að halda niðri tölu sveitarstjórnarfulltrúa hefur hingað til verið Sjálfstæðisflokkurinn.

Þingmaðurinn og bæjarfulltrúinn Bryndís talaði líka um þann kostnað sem af því hlytist að fjölga bæjarfulltrúum sem fyrirstöðu.

Kolbrún Þorsteinsdóttir sagði hugtakið popúlismi sitja fast í sér undir þessari umræðu.  (Reyndar var það svo líka þegar undirrituð bar fram tillögu að efla jafnréttisfræðslu í Mosfellsbæ.) Bæjarfulltrúanum var líka tíðrætt um að vanda til verka. Málið væri seint til komið. Þá afsökun notuðu einnig Haraldur Sverrisson og Bjarki Bjarnason fulltrúi Vinstri grænna þegar þeir höfnuðu tillögu um fjölgun bæjarfulltrúa.

Undirrituð bæjarfulltrúi Íbúahreyfingarinnar benti á að málið væri vissulega seint til komið en ráðuneytið væri hins vegar tilbúið til að afgreiða það á innan við viku. Frestur til að skila inn framboðslista væri til 5. maí. Hægt væri því að koma málinu í gegn um 2 umræður í bæjarstjórn fyrir þann tíma. Hvað viðvíkur því að vanda til verka er staðreyndin sú að undirbúningavinna sveitarfélagsins og framboðanna er minniháttar. Vilji er í raun það sem þarf.

Hvað kostnaðarrökin varðar er það auðvitað svo að ef nota ætti kostnað til að ákveða fjölda bæjarfulltrúa er auðvitað ódýrast að hafa hér einræðisherra við völd.  Ef frumvarp flokkanna þriggja um valkvæðan fjölda sveitarstjórnarfulltrúa nær fram að ganga er sá veruleiki kannski nær en nokkurt okkar grunar.

Tillaga M-lista Íbúahreyfingarinnar

“Bæjarstjórn leggur til að bæjarfulltrúum verði fjölgað í 11 frá og með sveitarstjórnarkosningum 2018. Heimild í lögum um fjölgun sveitarstjórnarfulltrúa hefur ekki verið nýtt til fulls en skv. 11. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 er sveitarfélögum með 2.000 til 9.999 íbúa heimilt að hafa allt að 11 sveitarstjórnarfulltrúa. Sveitarfélögum með fleiri en 10.000 íbúa er heimilt að hafa 11-15 sveitarstjórnarfulltrúa. Tillaga Íbúahreyfingarinnar “er í samræmi við þá lýðræðislegu hugsun sem býr að baki sveitarstjórnarstiginu og reglum um kosningar til sveitarstjórna að sveitarstjórnarfulltrúar séu fulltrúar íbúa sveitarfélagsins og geti þar með á virkan hátt endurspeglað vilja íbúanna.”

Tillagan felur í sér breytingu á samþykktum Mosfellsbæjar.”

Niðurstöður: Tillagan felld með atkvæðum fulltrúa D- og V-lista. Tillöguna samþykktu fulltrúar M- og S-listi.

Bókun M-lista Íbúahreyfingarinnar

“Bæjarfulltrúi Íbúahreyfingarinnar harmar þá niðurstöðu fulltrúa D- og V-lista að hafna fjölgun bæjarfulltrúa úr 9 í 11. Einnig þá staðhæfingu fulltrúa D-lista að fjölgun bæjarfulltrúa efli ekki lýðræðið. Það er lögbundið að fjölga bæjarfulltrúum í 11 til 15 í sveitarfélögum sem fara yfir 10 þúsund íbúa þannig að við stöndum frammi fyrir því í þar næstu kosningum að þeim verður fjölgað hvort sem er. Rökin fyrir því eru efling lýðræðis.

Vilji er því allt sem þarf. “

Sigrún H Pálsdóttir, bæjarfulltrúi

Til hamingju með daginn Mosfellingar!

Til hamingju með daginn Mosfellingar!

Í dag fjölgar íbúum í Mosfellsbæ um tíu. Nýju íbúarnir eru flóttamenn og koma þeir frá Kenía þar sem þeir hafa lifað sem flóttamenn frá Úganda við erfiðar aðstæður í þrjú ár. Það voru fulltrúar Rauða krossins og starfsmenn Mosfellsbæjar sem tóku á móti þeim í Keflavík í morgun.

Á kynningarfundi í Mosfellsbæ um daginn sagði fulltrúi Rauða krossins að hér hjá okkur fengi flóttafólkið loksins tækifæri til að halda áfram með líf sitt. Þau hafi verið í biðstöðu árum saman og ættu enga ósk heitari en að hætta að vera flóttafólk, fara að vinna, mennta sig og lifa lífinu eins og við á eðlilegan hátt, óhrædd og ótrufluð. Við og þau búum svo vel að þau eru enskumælandi þannig að tjáskipti verða auðveld. Fljótlega fara yngstu nýbúarnir svo að tala íslensku og innan tíðar verður íslenska kannski orðin þeirra annað tungumál. 🙂 Einnig er hægt að ímynda sér að krökkunum í Varmárskóla þyki ekki verra að fá að heyra sögur af ljónum, tígrisdýrum, górilluöpum, sebrahestum frá fyrstu hendi.

Það góða við að vera kvótaflóttamaður á Íslandi er að þú færð aðstoð frá ríki og sveitarfélögum við að koma undir þig fótunum. Öllum býðst t.d. húsnæði og að fara á námskeið í íslensku. Velferðarráðuneytið stendur straum af þeim kostnaði sem til fellur fyrsta árið og ef þörf krefur tilteknum útgjöldum annað áriið líka. Vinnumálastofnun og félagsþjónusta Mosfellsbæjar hjálpa fólkimu svo við atvinnuleit og unga fólkið fær skólavist og hjálp stuðningsfulltrúa innan hans til að byrja með.

Eflaust er margt sem á eftir að koma fólkinu og krökkunum spánskt fyrir sjónir á Íslandi. Veðráttan er eflaust númer 1 á þeim lista. Verðlagið á án efa eftir að koma þeim á óvart. Líka hvað við Íslendingar erum góðu vön. Hér fær fólk alls konar þjónustu sem flóttafólkið á ekki að venjast í sínu heimalandi. Hér býðst börnum t.d. ókeypis grunnskólamenntun sem ekki er raunin í Úganda því þar var skólakerfið einkavætt fyrir margt löngu.

Flóttafólkið er frábær viðbót við fjölmenninguna í Mosfellsbæ og ekki úr vegi að stefna að fjölmenningarhátíð þegar daginn fer að lengja.

Sigrún H Pálsdóttir, bæjarfulltrúi

Íbúahreyfingin vill fjölga bæjarfulltrúum í Mosfellsbæ

Íbúahreyfingin vill fjölga bæjarfulltrúum í Mosfellsbæ

Tillaga um fjölgun bæjarfulltrúa úr 9 í 11 var á dagskrá bæjarráðs á fimmtudag 15. mars. Á síðasta ári fjölgaði íbúum í Mosfellsbæ um ein 8% og nálgast íbúafjöldinn nú ellefu þúsund. Lög gera ráð fyrir að í bæjarfélögum með yfir tíuþúsund íbúa sé fjöldi bæjarfulltrúa 11-15. Fjölgun bæjarfulltrúa snýst um að efla lýðræðið og er það markmið tillögunnar og reyndar laganna líka.
Fundum bæjarstjórnar er streymt á Youtube og þeir sem vilja hlusta á umræður miðvikudaginn 21. mars kl. 16.30 finna fundinn þar en hann er nr. 713.

En hér erindið:

Undirrituð óskar fyrir hönd Íbúahreyfingarinnar eftir umræðu í bæjarráði um fjölgun bæjarfulltrúa. Íbúar Mosfellsbæjar eru að nálgast 11.000 og gefur stórstíg fjölgun síðustu ára tilefni til að ákveða hvort ekki sé rétt að fjölga bæjarfulltrúum  í upphafi næsta kjörtímabils 2018 til 2022 til samræmis við það sem gert er ráð fyrir í lögum. Í byrjun þessa kjörtímabils var bæjarfulltrúum fjölgað í 9. Svigrúmið var þó ekki fullnýtt, sbr. tillögu hér að neðan.

Sveitarstjórnarstigið er lýðræðislegur vettvangur og er kjörnum fulltrúum í sveitarstjórnum ætlað að endurspegla vilja íbúa. Af fjölgun íbúa leiðir því fjölgun bæjarfulltrúa og um leið styrking lýðræðis.

Tillagan sem óskast rædd er eftirfarandi:

Bæjarfulltrúi Íbúahreyfingarinnar leggur til að bæjarfulltrúum verði fjölgað í 11 frá og með sveitarstjórnarkosningum 2018. Heimild í lögum um fjölgun sveitarstjórnarfulltrúa hefur ekki verið nýtt til fulls en skv. 11. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 er sveitarfélögum með 2.000 til 9.999 íbúa heimilt að hafa allt að 11 sveitarstjórnarfulltrúa. Sveitarfélögum með fleiri en 10.000 íbúa er heimilt að hafa 11-15 sveitarstjórnarfulltrúa.

Tillaga Íbúahreyfingarinnar  “er í samræmi við þá lýðræðislegu hugsun sem býr að baki sveitarstjórnarstiginu og reglum um kosningar til sveitarstjórna að sveitarstjórnarfulltrúar séu fulltrúar íbúa sveitarfélagsins og geti þar með á virkan hátt endurspeglað vilja íbúanna.”

Sigrún H Pálsdóttir
bæjarfulltrúi
S. 866 9376

Vald er vandmeðfarin auðlind

Vald er vandmeðfarin auðlind

Nýlega fékk undirrituð tölvupóst frá undirmanni bæjarstjóra Mosfellsbæjar með ýmsum ávirðingum sem ýmist voru órökstuddar eða beinlínis rangar. Mátti skilja á póstinum að starfsfólk hefði óljósar hugmyndir um hvort því bæri yfirhöfuð skylda til að aðstoða kjörna fulltrúa við gagnaöflun vegna funda o.fl. Þeir væru allir af vilja gerðir en vissu nú ekki hvernig þeir ættu að snúa sér.

Það er mat kjörinna fulltrúa í Íbúahreyfingunni að Haraldur Sverrisson bæjarstjóri eigi stóran þátt í því að svo er komið að stjórnsýslan hikar við að veita upplýsingar og sinna erindum kjörinna fulltrúa án hans milligöngu. Á kjörtímabilinu hefur hann gert skýlausa kröfu um að blanda sér í samskipti kjörinna fulltrúa og stjórnsýslu, eins og póstsamskipti við starfsfólk staðfesta. Í lýðræðissamfélagi hlýtur það að orka tvímælis að pólitískur bæjarstjóri hafi ávallt slíka milligöngu enda byði það heim hættunni á að bæjarstjóri út frá pólitískum hagsmunum freistist til að tefja mál og takmarka upplýsingagjöf.

Það verður seint sagt um bæjarstjórann og félaga hans í Sjálfstæðisflokknum og Vinstri grænum að þeir hafi látið sér annt um góð samskipti kjörinna fulltrúa við stjórnsýslu. Fund eftir fund hafa þau stigið í pontu á opnum fundum bæjarstjórnar og látið að því liggja að í tillögum Íbúahreyfingarinnar um umbætur í hinum og þessum málaflokkum felist gagnrýni á störf starfsmanna. Þetta hefur verið mjög ógeðfellt og til þess fallið að spilla samskiptum við starfsmenn. Á tímabili kvað svo rammt að þessu að fulltrúar Samfylkingarinnar sáu sig knúna til að taka sérstaklega fram að í tillögum þeirra fælist ekki gagnrýni á starfsfólk.

Það er ekki að ófyrirsynju að Íbúahreyfingin lætur sig stjórnarhætti í Mosfellsbæ varða. Hér er eitthvað mikið að. Bæjarstjóri Haraldur Sverrisson herðir sífellt tökin og ef fram heldur sem horfir er stutt í að í Mosfellsbæ líði lýðræðið undir lok.

Á fundi bæjarráðs í morgun bar undirrituð upp tillögu sem bæjarstjóri vildi hafna og forseti bæjarstjórnar vísa frá. Lyktir urðu svo þær að afgreiðslu var frestað. Tilgangur tillögunnar var og er að skýra hlutverk stjórnsýslunnar gagnvart kjörnum fulltrúum. Ekki vegna þess að við teljum að stjórnsýslunni sé ekki kunnugt um hlutverk sitt, heldur til að skýra þessi réttindi kjörinna fulltrúa fyrir bæjarstjóranum og félögum hans.

Tillaga Íbúahreyfingarinnar hljóðar svo: 

Bæjarráð felur bæjarstjóra að gera starfsmönnum grein fyrir hlutverki þeirra gagnvart kjörnum fulltrúum með hliðsjón af sveitarstjórnarlögum, stjórnsýslulögum, upplýsingalögum og samþykkt um stjórn Mosfellsbæjar.

Kjörnir fulltrúar eiga allt sitt undir lipri þjónustu starfsmanna og góðu aðgengi að gögnum í vörslu bæjarins. Skv. lögum á það að vera hluti af daglegum störfum stjórnsýslunnar að þjóna kjörnum fulltrúum með því að afhenda þeim skjöl úr gagnasöfnum, afla gagna og greina upplýsingar sem auðvelda þeim að taka ákvarðanir, undirbúa fundi og sinna eftirlits- og stefnumótunarhlutverki sínu í sveitarstjórn.

Skv. 20. gr. samþykktar um stjórn Mosfellsbæjar á aðgangur kjörinna fulltrúa að stofnunum og fyrirtækjum Mosfellsbæjar í tengslum við upplýsingaöflun að vera óhindraður hvenær sem er á opnunartíma. Feli óskir kjörinna fulltrúa í sér mikið vinnuframlag starfsmanna hafa beiðnir að sjálfsögðu farið í gengum bæjarstjóra sem er framkvæmdastjóri bæjarins. Á þessu hefur þó verið sú undantekning að kjörnir fulltrúar snúa sér beint til formanna nefnda, sviðsstjóra og fulltrúa þeirra þegar um er að ræða óskir um mál á dagskrá og öflun, greiningu og samantekt á upplýsingum.

Bæjarfulltrúi Íbúahreyfingarinnar telur að núgildandi fyrirkomulag sé ágætt eins og það er og sér ekki ástæðu til að bæjarstjóri hafi frekari milligöngu um samskipti kjörinna fulltrúa í nefndum við stjórnsýslu en hefð er fyrir. Það má jafnvel færa rök fyrir því að milliganga bæjarstjóra stangist á við það markmið upplýsingalaga að auðvelda aðgengi að upplýsingum í opinberri stjórnsýslu. Undirbúningstími fyrir fundi er oft naumur og breyting til þess fallin að tefja og jafnvel takmarka aðgang kjörinna fulltrúa að upplýsingum.

Vald er vandmeðfarin auðlind. Bæjarfulltrúar eru allir jafnir fyrir lögum og eiga rétt á sömu þjónustu. Það er mikilvægt að á því leiki enginn vafi.

Sigrún H Pálsdóttir, bæjarfulltrúi Íbúahreyfingarinnar
S. 866 9376

Viðbót til frekari skýringar 9. apríl 2018.

Skv. frétt á visir.is svaraði Umboðsmaður Alþingis nýverið kvörtun tveggja bankaráðsmanna yfir nýjum starfsreglum Seðlabankans sem þeir telja að takmarki svigrúm ráðsins til að gegna lögbundnu eftirlitshlutverki sínu.

Svar umboðsmanns alþingis styrkir það álit bæjarfulltrúa Íbúahreyfingarinnar að ekki standist skoðun að bæjarstjóri Mosfellsbæjar hafi milligöngu um upplýsingaöflun bæjarfulltrúa innan stjórnsýslunnar.

“Í fyrsta lagi var í kvörtuninni gerð athugasemd við þá lagatúlkun Seðlabankans að bankaráðið gæti ekki kallað eftir upplýsingum frá starfsmönnum bankans, milliliðalaust, nema með samþykki og aðkomu seðlabankastjóra.”

Í bréfi umboðsmanns Alþingis er umrætt eftirlitshlutverk bankaráðs tíundað og tekið fram að ganga verði út frá því að ráðið „geti kallað eftir hverjum þeim upplýsingum og skýringum um starfsemi bankans sem það telur þörf á til að rækja lögbundið hlutverk sitt“.

http://www.visir.is/g/2018180409715

Pin It on Pinterest