Ráðning bæjarstjóra – Fréttatilkynning

Þann 16. júní var haldinn fyrsti fundur nýrrar bæjarstjórnar í Mosfellsbæ. Íbúahreyfingin í Mosfellsbæ, sem nú er næst stærsta stjórnmálaaflið í bænum, gerðu að tillögu sinni að fylgt yrði mannauðsstefnu Mosfellsbæjar við ráðningu bæjarstjóra og að starfskjör hans yrðu einnig endurskoðuð. Þessi tillaga var felld af meirihluta Sjálfstæðismanna og Vinstri hreyfingarinnar, græns framboðs sem lögðu til að Haraldur Sverrisson yrði ráðinn bæjarstjóri.

Íbúahreyfingin lagði fram bókun sem hægt er að lesa í heild á heimasíðu Íbúahreyfingarinnar en þar er vísað í mannauðstefnuna en í henni segir: „Starfsmenn Mosfellsbæjar eru ráðnir á grundvelli reynslu, hæfni, menntunar og hæfileika til að takast á við starfið.  Laus störf skulu auglýst á opinberum vettvangi og til að tryggja sanngirni og fagmennsku skulu allar ráðningar hjá Mosfellsbæ byggjast á samræmdu ráðningarferli.  Kjör starfsmanna taka mið af kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga.“

Í bókuninni kemur einnig fram að: „Ætlun meirihlutans að ráða bæjarstjóra á pólitískum forsendum, án auglýsingar, gengur þvert gegn mannauðsstefnu Mosfellsbæjar.  Það er slæmt fordæmi og vanvirðing við faglega stjórnsýslu.“

Ein af megin áherslum Íbúahreyfingarinnar fyrir kosningar var krafan um aukið gagnsæi og að „fundir nefnda, bæjarráðs og bæjarstjórnar verði sendir út á netinu og hljóðskrár aðgengilegar á netinu.“ Í samræmi við þessar áherslur réðst Íbúahreyfingin í þá nýbreytni að taka upp fund bæjarstjórnar og hefur nú birt hljóðskrár fundarins á heimasíðu sinni.

Nánari upplýsingar hjá Birtu Jóhannesdóttur, 865 6321, og Þórði B. Sigurðssyni, 862 2575.

Fyrsti fundur bæjarstjórnar á hljóðskrám

Íbúahreyfingin tók upp fyrsta fund bæjarstjórnar Mosfellsbæjar á nýhöfnu kjörtímabili, eftir að það hafði verið leyft með kosningu. Hér má hlusta á hljóðskrár fundarins.
1. – Kosning forseta bæjarstjóra, kosning 1. og 2. varaforseta bæjarstjórnar. Kosning í bæjarráð, kosning í ráð og nefndir sbr. bæjarmálasamþykkt. Hlusta.
2. – Ráðning bæjarstjóra, bókanir M-lista, S-lista og D og V lista. Hlusta.
3. – Endurskoðun á samþykkt um stjórn og fundarsköp bæjarstjórnar Mosfellsbæjar. Hlusta.
4. – Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis fundargerð 3. fundar, Sorpa bs. fundargerð 274. fundar, 140. fundar, 141. fundar og fundar 142. Hlusta.
5. – Varðandi fréttatilkynningu frá Mosfellsbæ, aukaliður að ósk Þórðar B. Sigurðssonar bæjarfulltrúa M-lista. Hlusta.

Auglýst eftir fulltrúum í nefndir

Langar þig að hafa áhrif á gang mála í Mosfellsbæ?

Íbúahreyfingin í Mosfellsbæ leggur áherslu á að skipað verði í nefndir á faglegum forsendum.  Því auglýsir Íbúahreyfingin eftir aðal- og varafulltrúum í eftirtaldar nefndir:

Fræðuslunefnd
Íþrótta og tómstundanefnd
Menningarmálanefnd

Íbúahreyfingin leitar eftir fólki sem hefur menntun, reynslu og/eða mikinn áhuga á málefnum þeirrar nefndar sem sótt er um starf í. Umsækjendur eru beðnir að senda inn rökstudda umsókn ásamt ferilskrá á netfangið ibuahreyfingin@ibuahreyfingin.is fyrir mánudaginn 28. júní 2010.

Íbúahreyfingin vill taka fram að það er engin hindrun að umsækjendur starfi, eða hafi starfað, með öðrum stjórnmálasamtökum.  Íbúahreyfingin gerir þá kröfu til umsækjenda að þeir séu reiðubúnir að starfa af heilindum fyrir íbúa Mosfellsbæjar og hafi áhuga á þeim áherslum sem Íbúahreyfingin leggur upp með.

Nánari upplýsingar veitir Kristín I. Pálsdóttir í síma 893 9327.

Bókun M lista um ráðningu bæjarstjóra

Bókun fulltrúa M lista varðandi ráðningu bæjarstjóra Mosfellsbæjar á fundi bæjarstjórnar þann 16. júní 2010
Eftirfarandi má lesa á heimasíðu Mosfellsbæjar um stefnur gildi og framtíðarsýn:  „Þegar Haraldur Sverrisson tók við sem bæjarstjóri haustið 2007 var eitt hans fyrsta verkefni að leggja til við bæjarráð að hafin yrði vinna við stefnumótun hjá Mosfellsbæ með það að markmiði að gera gott bæjarfélag enn betra enda sé það frumskylda bæjaryfirvalda hverju sinni að spyrja spurninga um það hvort unnið sé í samræmi við stefnu sem stuðlar að bættum hag og velferð bæjarbúa.“
Í þessum anda var mannauðsstefna Mosfellsbæjar skrifuð síðar.  Í henni segir: „Starfsmenn Mosfellsbæjar eru ráðnir á grundvelli reynslu, hæfni, menntunar og hæfileika til að takast á við starfið.  Laus störf skulu auglýst á opinberum vettvangi og til að tryggja sanngirni og fagmennsku skulu allar ráðningar hjá Mosfellsbæ byggjast á samræmdu ráðningarferli.  Kjör starfsmanna taka mið af kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga.”
Með vísan til mannauðsstefnu Mosfellsbæjar var lögð fram tillaga á fundi bæjarstjórnar um að staða bæjarstjóra yrði auglýst og starfskjör endurskoðuð.  Því miður fór svo fyrir tillögunni að henni var hafnað af sitjandi meirihluta.  Ætlun meirihlutans að ráða bæjarstjóra á pólitískum forsendum, án auglýsingar, gengur þvert gegn mannauðsstefnu Mosfellsbæjar.  Það er slæmt fordæmi og vanvirðing við faglega stjórnsýslu.

Þórður Björn Sigurðsson

Mosfellsbær í ábyrgð fyrir skuldum einkafyrirtækis

Við skoðun á ársreikningi Mosfellsbæjar 2009 kemur í ljós að sveitarfélagið hefur tekist á hendur sjálfskuldarábyrgð vegna 246 milljón króna láns sem Helgafellsbyggingar ehf. tóku á árinu 2009.  Á móti sjálfskuldarábyrgðinni hefur sveitarfélagið tekið tryggingu í formi veða í tilteknum lóðum í Helgafellshverfi.

En hvernig gerðist það að Mosfellsbær varð ábyrgur fyrir skuldum einkafyrirtækis?  Í svari bæjarstjóra við fyrirspurn undirritaðs kemur fram að í samræmi við samning milli Mosfellsbæjar og Helgafellsbygginga ehf. á félagið að greiða til Mosfellsbæjar fast gjald, 700 þúsund krónur, fyrir hverja skipulagða íbúðarlóð eða íbúð í fjölbýlishúsi.  Þó varð að samkomulagi við fyrsta uppgjör félagsins til Mosfellsbæjar vegna seldra íbúða 2007 í Helgafellslandi sem fram fór sumarið 2008, að félagið greiddi upphæðina 240 milljónir króna með þremur víxlum.  Sem baktryggingu fyrir greiðslu víxlanna var Mosfellsbæ sett að veði lóðir og fasteign Helgafellsbygginga ehf.  Að mati Helgafellsbygginga ehf. var verðmæti veðanna á þessum tíma áætlað um 388 milljónir króna.

Til einföldunar mætti segja að til að geta staðið við umsamdar greiðslur til bæjarins hafi Helgafellsbygginar ehf. tekið lán sem bærinn gekkst í ábyrgð fyrir.  Í staðinn tók bærinn veð í lóðum og fasteign Helgafellsbygginga.

Í ljósi þess hversu mikið verðfall hefur átt sér stað á fasteignamarkaði má velta fyrir sér hvort veðin standi undir umræddum lánum.  Ekkert mat hefur farið fram á verðmæti veðanna frá því samningurinn var gerður á sínum tíma og mat á veðunum hefur aldrei verið unnið af óháðum aðila.

Að sama skapi verður vart hjá því komist að leiða hugann að því hvort sú nýja hugmyndafræði sem þáverandi formaður bæjarráðs og skipulags- og byggingarnefndar, Haraldur Sverrisson, kynnti til sögunnar í greininni „Uppbygging íbúðarhverfa ný hugmyndafræði í Mosfellsbæ“ sem birtist í Morgunblaðinu þann 7. maí 2006, hafi reynst jafn áhættulaus og fullyrt var:

„Með þessu móti er tryggt að fjármagn fylgir frá landeigendum til að standa undir uppbyggingu á nauðsynlegri þjónustu í hverfunum og sá kostnaður lendir ekki á íbúum sveitarfélagsins. Auk þess fríar bæjarfélagið sig þeirri miklu áhættu sem fylgir uppkaupum. […] Sú leið sem hér hefur verið kynnt um uppbyggingu íbúðahverfa í Mosfellsbæ hefur vakið mikla athygli. Ljóst er að hér er um nýja hugmyndafræði að ræða sem önnur sveitarfélög munu vafalaust nýta sér.“

Getur verið að fjárhagurinn sé ekki jafn traustur í Mosfellsbæ og sumir vilja meina?

Þórður Björn Sigurðsson
varabæjarfulltrúi Íbúahreyfingarinnar í Mosfellsbæ

Pin It on Pinterest