Bókun vegna álits innanríkisráðuneytis

Fréttatilkynning

Á 597. fundi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar var lagt fram álit innanríkisráðuneytisins þar sem fram kemur að ákvæði sveitarstjórnarlaga séu fortakslaus að því er varðar sjálfskuldarábyrgðir sveitarfélaga á skuldum einkaaðila. Svo virðist sem meirihluti bæjarstjórnar ætli að sitja við sitt heygarðshorn og í stað þess að virða niðurstöðuna halda þau á lofti því sjónarmiði að um „lögfræðilegan ágreining“ sé að ræða. Íbúahreyfingin lagði fram eftirfarandi bókun á fundinum:

„Nú er ljóst skv. innanríkisráðuneytinu að „sú ákvörðun Mosfellsbæjar að gangast í framsalsábyrgð vegna þriggja víxla útgefnum af Helgafellsbyggingum hf. … hafi ekki verið í samræmi við ákvæði 6. mgr. 73. gr. þágildandi sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998“ og „mat ráðuneytisins að ákvörðun Mosfellsbæjar um að gangast í sjálfskuldarábyrgð vegna láns að upphæð kr. 246.000.000 sem NBI hf. veitti Helgafellsbyggingum hf. þann 24. september 2009“ hafi ennfremur verið ólögleg.
Þar með er aftur staðfest að þeir fulltrúar D-, S-, V- og B-lista sem sátu í bæjarstjórn á síðasta kjörtímabili brutu með samþykki sínu ákvæði sveitarstjórnarlaga. Ákvæðin eru sett til þess að gæta hagsmuna sveitarfélagsins, íbúa þess og sem vörn gegn spillingu.
Til viðbótar við lögbrotin var svo hagsmunum íbúa Mosfellsbæjar kastað fyrir róða með því að tryggja lánin á ófullnægjandi hátt.
Íbúahreyfingin átelur framgöngu bæjarstjóra í fréttum RÚV hinn 14. janúar s.l. þar sem hann varpar ábyrgð á umræddum gjörningi á embættismenn bæjarins. Bæjarstjórinn minnist ekki á lögfræðiálit sem Mosfellsbær sannarlega fékk frá Lex lögmannsstofu, sem er samhljóða úrskurði innanríkisráðuneytisins um fortaksleysi ákvæðanna sem brotið er gegn, en vísar í að „tvö lögfræðiálit séu með aðra niðurstöðu en ráðuneytið“. Það er langt til seilst að kalla tölvupóst frá endurskoðendum bæjarins lögfræðiálit enda kemur þar fram að þeir telji æskilegt að óska eftir áliti Sambands íslenskra sveitarfélaga. Hitt „álitið“ er svo “drög að punktum” frá Júris sem ekki er undirritað af lögfræðingum stofunnar.
Bæjarstjóri ber því einnig við að lögbrotin hafi verið „eina leið bæjarins á sínum tíma til að fá framgengt að fá þessa skuld greidda“. Það er ótrúverðugt og ekki boðlegt fyrir yfirvöld að brjóta lög, óháð því hvort talið sé að af því hljótist fjárhagslegur ávinningur. Slíkt kallast spilling.
Öll framganga meirihlutans í málinu hefur einkennst af ógagnsæi og leyndarhyggju og Íbúahreyfingin krefst afsagnar þeirra bæjarfulltrúa sem stóðu að þessum ólöglegu samningum þegar í stað.
Jón Jósef Bjarnason, fulltrúi Íbúahreyfingarinnar í Mosfellsbæ.“

Íbúahreyfingin bar einnig fram eftirfarandi tillögu:
„Tillaga íbúahreyfingarinnar.
Íbúahreyfingin leggur til að óháðir aðilar verði fengnir til þess að rannsaka viðskipti Mosfellsbæjar og Helgafellsbygginga ehf. Bæjarráði verði falið að útbúa nánari rannsóknarlýsingu.
Tillagan borin upp og felld með sex atkvæðum gegn einu atkvæði.“

Hér má sjá fundargerð fundarins.

Stuðningur við stjórnarskrármálið – Fréttatilkynning

Fólkið er of fyrirferðarmikið til að fallaÍbúahreyfingin í Mosfellsbæ lýsir fullum stuðningi við aðgerðir Dögunar, IMMI, Pírata, Radda fólksins, SaNS og Stjórnarskrárfélagsins í stjórnarskrármálinu:
„Við heitum á meiri hluta Alþingis að virða afdráttarlausan vilja kjósenda í stjórnarskrármálinu, eins og hann birtist í þjóðaratkvæðagreiðslunni 20. október síðastliðinn. Lýðræðisríki byggja á þeirri grundvallarforsendu að allt ríkisvald sé sprottið frá þjóðinni, það er þjóðin sem er fullvalda.
Þjóðin er stjórnarskrárgjafinn samkvæmt vestrænum lýðræðishugmyndum þótt núgildandi stjórnarskrá lýðveldisins endurspegli það ekki nægilega vel. Þjóðaratkvæðagreiðslur sem Alþingi boðar til eru ráðgefandi, en aðeins af lögformlegum ástæðum.
Niðurstaða slíkrar atkvæðagreiðslu er ávallt pólitískt og siðferðilega bindandi. Alþingi hefur enda aldrei gengið gegn vilja þjóðarinnar eins og hann birtist í þjóðaratkvæðagreiðslu.
Dagurinn sem það gerðist yrði svartur dagur í sögu Alþingis. Stjórnarskrárferlið, sem sett var af stað í kjölfar hrunsins, hefur vakið verðskuldaða athygli víða um lönd. Tugþúsundir Íslendinga hafa lagt sitt af mörkum.
Við nýja og endurskoðaða stjórnarskrá eru bundnar dýrmætar vonir um heilbrigðara samfélag, og það veltur á meiri hluta Alþingis hvort þær vonir megi rætast.
Vilji þjóðarinnar liggur fyrir óvenju skýr. Alþingi ber að virða þann vilja og láta hann ná fram að ganga.“
Íbúahreyfingin í Mosfellsbæ hvetur fólk til þess að mæta á kröfufundi um þetta mikilvæga málefni á Austurvelli næstu laugardaga.

Fréttatilkynning frá Íbúahreyfingunni í Mosfellsbæ

FrettatilkynningÁgæti viðtakandi.

Nokkrum dögum fyrir jól komst innanríkisráðuneytið að þeirri niðurstöðu að sú ákvörðun Mosfellsbæjar að gangast í ábyrgð vegna skulda Helgafellsbygginga hf. hafi ekki verið í samræmi við lög. Þetta kemur fram í meðfylgjandi áliti sem ráðuneytið hefur sent Mosfellsbæ um erindi sem ráðuneytinu barst frá Kristínu Pálsdóttur, íbúa í Mosfellsbæ. Erindi Kristínar, sem starfar með Íbúahreyfingunni í Mosfellsbæ, er dagsett í febrúar 2011 og hefur málsmeðferð ráðuneytisins því tekið hart nær tvö ár.

Niðurstaða ráðuneytisins er áfellisdómur yfir þeim vinnubrögðum sem kjörnir fulltrúar Mosfellinga hafa orðið uppvísir að í þessu máli en sumarið 2008 og haustið 2009 samþykktu fulltrúar allra flokka í bæjarstjórn umrædda gerninga Haraldar Sverrissonar, bæjarstjóra og oddvita Sjálfstæðisflokksins. Jón Jósef Bjarnason, bæjarfulltrúi Íbúahreyfingarinnar, hefur skilgreint gerningana sem skipulagt lögbrot til að til að fegra bókhald sveitarfélagsins fyrir síðustu kosningar og aðferð til að fela hugmyndafræðilegt gjaldþrot þeirrar stefnu einkavæðingar sem sveitarfélagið hrinti í framkvæmd við uppbyggingu íbúðahverfa.

Upp komst um málið fyrir tilstuðlan Íbúahreyfingarinnar sem fékk einn mann kjörinn í sveitarstjórnarkosningunum 2010. Fólk sem starfar með Íbúahreyfingunni tók eftir því þegar ársreikningur sveitarfélagsins fyrir árið 2009 lá fyrir að Mosfellsbær var í ábyrgð fyrir skuldum einkafyrirtækis. Það þótti undarlegt. Í beinu framhaldi tók fólk að velta fyrir sér hvort pottur væri brotinn. Nú er ljóst að svo er.

Nýfengin niðurstaða ráðuneytisins er í samræmi við niðurstöðu lögfræðiálits sem Mosfellsbær lét vinna árið 2011 eftir að ráðuneytið óskaði eftir skýringum sveitarfélagsins á sjálfskuldarábyrgðinni. Allt frá því lögfræðiálitið lá fyrir hafa kjörnir fulltrúar þeirra flokka sem ábyrgð bera á málinu verið á harðaflótta undan henni. Í stað þess að viðurkenna mistökin undanbragðalaust hefur klassísk samtryggð afneitun orðið ofan á.

Brátt reynir á kjörna fulltrúa í Mosfellsbæ á ný í þessu máli. Á mið vikudaginn verður málið tekið fyrir á bæjarstjórnarfundi. Hver verða viðbrögð bæjarfulltrúa? Mosfellingar eiga rétt á skýrum svörum. Með hvaða hætti mun bæjarstjórn bregðast við þeirri staðreynd að innanríkisráðuneytið hefur nú úrskurðað að gerningar sveitarfélagsins í Helgafellsbyggingamálinu hafi ekki verið í samræmi við lög? Ætla ráðamenn í Mosfellsbæ að reyna að sópa skítnum undir teppið eða ætla þeir að horfast í augu við misgjörðir sínar og axla ábyrgð? Hvort verður ofan á, auðmýkt eða forherðing?

Fyrir hönd Íbúahreyfingarinnar í Mosfellsbæ, Þórður Björn Sigurðsson, varabæjarfulltrúi

Hér má nálgast álit ráðuneytisins.

Pin It on Pinterest