Samþykktir

Samþykktir Íbúahreyfingarinnar 

1. gr.

Félagið heitir Íbúahreyfingin í Mosfellsbæ.

2. gr.

Heimili félagsins og varnarþing er í Mosfellsbæ

3. gr

Tilgangur félagsins er gagnsæ og lýðræðisleg stjórnsýsla í Mosfellsbæ.

4. gr.

Tilgangi sínum hyggst félagið ná með því að bjóða fram lista til sveitarstjórnar í Mosfellsbæ.

5. gr.

Allir íbúar Mosfellsbæjar hafa rétt til þess að ganga í félagið.

6. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð 5 aðalmönnum og 2 til vara úr röðum félagsmanna.  Stjórnin skiptir með sér verkum að á

fyrsta fundi eftir aðalfund.  Stjórnin er kosin beinni kosningu til eins árs í senn á aðalfundi.

Til að öðlast atkvæðisrétt og kjörgengi á aðalfundi skal viðkomandi skrá sig í

Íbúahreyfinguna eigi síðar en tveimur sólarhringum fyrir fundinn.

Formaður boðar stjórnarmenn á stjórnarfundi þegar þurfa þykir.

Daglega umsjón félagsins annast gjaldkeri.

Bókhald félagsins skal vera opið öllum félagsmönnum.

Firmaritun félagsins er í höndum allrar stjórnar sameiginlega.

7. gr.

Starfstímabil félagsins er almanaksárið.  Á aðalfundi félagsins skal stjórn gera upp árangur liðins árs.

Aðeins félagsmenn mega vera þátttakendur í aðalfundi.

8. gr.

Ársfundur ákveður árgjald félagsins.

9. gr.

Rekstrarafgangi/hagnaði af starfsemi félagsins skal varið í samræmi við tilgang félagsins.

10. gr.

Ákvörðun um slit félags má taka á aðalfundi með 2/3 meirihluta og renna eignir þess til samfélagsverkefna í Mosfellsbæ.

11. gr.

Samþykktum þessum má aðeins breyta á aðalfundi og þarf til þess 2/3 hluta greiddra atkvæða. 

Tillögur að breytingum berist stjórn 2 vikum fyrir aðalfund og sendist félögum viku fyrir fundinn.

Samþykktir þessar voru samþykktar á stofnfundi félagsins 5. maí 2010 og var þeim síðast breytt á aðalfundi 26. janúar 2016.

TÍMABIL

 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010

Vertu vinur okkar á facebook

Merki Íbúahreyfingarinnar

Pin It on Pinterest

Share This