• Aukið íbúalýðræði
  • Íbúakosning fari fram um einstök málefni óski 10% kosningabærra íbúa eftir því eða tveir fulltrúar í bæjarstjórn
  • Verði máli vísað í íbúakosningu fari fram hlutlaus og fagleg kynning á því máli sem um ræðir
  • Aukin umræða um málefni bæjarins og hlustað verði á sjónarmið íbúa
  • Íbúar hafi jafnan rétt til áhrifa á umhverfi sitt og skipulagsmál
  • Hagsmunum heildarinnar verði ekki fórnað fyrir sérhagsmuni
 • Fagleg, heiðarleg og gegnsæ stjórnsýsla
  • Skipað verði í nefndir á faglegum forsendum
  • Virkar siðareglur fyrir kjörna fulltrúa
  • Aðgengileg heimasíða og virk upplýsingagjöf
  • Íbúar hafi aðgang að öllum samningum sem bærinn gerir
  • Fundir nefnda, bæjarráðs og bæjarstjórnar verði sendir út á netinu og hljóðskrár aðgengilegar á netinu.
  • Öllum erindum til bæjarins verði svarað
  • Íbúar geti lagt mat á stjórnsýslu
 • Valddreifing
  • Skilja á milli framkvæmadavalds (bæjarstjóra) og löggjafarvalds (kjörinna fulltrúa)
  • Efsti maður á lista er ekki bæjastjóraefni
  • Fagleg ráðning bæjarstjóra á hóflegum kjörum
  • Skýrar reglur um verkaskiptingu kjörinna fulltrúa og embættismanna
  • Reglur verði settar um að fulltrúar í bæjarstjórn sitji ekki lengur en tvö kjörtímabil
 • Ábyrg fjármálastefna
  • Skýr og skynsöm forgangsröðun
  • Grunnþjónusta við íbúa í fyrsta sæti
  • Hófleg gjaldtaka
  • Bæjarfélagið beiti sér í baráttunni við skuldavanda heimila og fyrirtækja
 • Réttlæti og jafnrétti
  • Sérstaklega verði hugað að stöðu atvinnuleitenda og tekjulægri hópa
  • Menntun og velferð allra barna tryggð
  • Hvers kyns mismunun hafnað
  • Grundvallarmannréttindi tryggð

Pin It on Pinterest

Share This