Samningur um Blikastaðaland – Rauð viðvörun

Samningur um Blikastaðaland – Rauð viðvörun

RISAVAXINN SAMNINGUR GERÐUR VIÐ EINKAFYRIRTÆKI KORTERI FYRIR KOSNINGAR – RAUÐ VIÐVÖRUN I
Í þessu máli vekur athygli að ekki virðist hafa verið efnt til samkeppni meðal arkitekta um hönnun skipulags í Blikastaðalandi.
Líka virðist íbúasamráð hafa farið forgörðum. Snemma í skipulagsferlinu ber þó sveitarstjórn að kanna vilja bæjarbúa. Umrætt skipulagssvæði þekur jú hvorki meira né minna en 87 hektara lands. Svæðið býður því upp á mikla möguleika sem íbúar eru líklegri en aðrir til að koma auga á og leggja í púkk hönnuða.
En af fréttum að dæma er augljóst að þarna stýra fjármagnseigendur málum, sveitarstjórnin með skipulagsvaldið, sem á að gæta almannahagsmuna, trítlar niðurlút þeim við hlið og skrifar undir samning áður en samtalið hefst við íbúa.
Að samningur skuli vera undirritaður um þetta risavaxna verkefni korteri fyrir kosningar vekur hreint út sagt óhug um framtíð þess.
SAGAN HRÆÐIR
Saga meirihluta D- og V-lista í skipulags- og framkvæmdamálum í Mosfellsbæ hræðir. Við höfum heyrt öll fögru fyrirheitin um vistvæna byggð áður. Dapurlega lítið af þeim hefur staðist.
SMÁ UPPRIFJUN MISTAKA
Helgafellslandið og hrunið. Þar varð stærsta gjaldþrot sögunnar í byggingariðnaði. Tíminn í kjölfarið einkenndist af endalausum skipulagsbreytingum og dekri við vildarvini og einkaaðila á kostnað ásýndar byggðarinnar og lífsgæða íbúa.
Svo kom Prima Care og erlent einkasjúkrahús í eigu skúffufyrirtækis með pósthólf á afviknum stað í Hollandi. Þjóðin hafði vart við að trúa.
Nú síðast steinsteypuvirkin og alltumlykjandi malbiksbreiður í miðbænum, þ.m.t. við Sunnukrika og Bjarkarholt, samkrullið við Upphaf (GAMMA), Kviku o.s.frv.
KJÓSENDUR HAFA FRAMTÍÐINA Í HÖNDUM SÉR
Er ekki komið nóg? Kominn tími til að slá botninn í þessa sorgarsögu 14. maí?
Gera Blikastaðaland að landi hinna raunverulegu tækifæra íbúum í nútíð og framtíð til heilla?

AFLEIÐINGAR SAMNINGS UM UPPBYGGINGU Í BLIKASTAÐALANDI FYRIR LÝÐRÆÐIÐ – RAUÐ VIÐVÖRUN II
Með samningi um uppbyggingu í Blikastaðalandi nú korteri fyrir kosningar er meirihluti D- og V-lista ekki einungis að binda hendur komandi bæjarstjórnar, heldur líka að takmarka rétt íbúa til að hafa áhrif á skipulagsgerðina í gegnum lögbundið aðal- og deiliskipulagsferli. Samningar eru bindandi og skýrt að samningnum sem verið var að undirrita má ekki breyta nema með samþykki beggja samningsaðila.
Samningurinn felur nefnilega í sér ákveðnar skipulagsforsendur. Hvorki vilji íbúa, né heldur þess meirihluta sem myndaður verður eftir kosningar getur breytt samningsbundnum forsendum nema Blikastaðaland ehf. veiti samþykki sitt.
Frelsi íbúa til að nota sinn lögbundna rétt til að koma sjónarmiðum sínum að hefur því verið takmarkað og pólitískt umboð verðandi meirihluta sömuleiðis.
Sú spurning er áleitin af hverju bæjarstjórinn fráfarandi lét sér ekki nægja að undirrita viljayfirlýsingu, eins og upphaflega stóð til. Það væri alltént lýðræðislegi hátturinn.
BÆJARSTJÓRINN EINRÁÐI SETUR FJÖLSKIPAÐA BÆJARSTJÓRN ÚT Í KULDANN
Hvernig staðið var að vali á fulltrúum í stýrihópinn sem bæjarstjóri sjálfur fer fyrir og rýnihópa undirmanna hans vekur upp spurningar. (Frumkvæði að stofnun þessara hópa kom að sögn frá landeigendum. Það gæti skýrt ýmislegt en réttlætir ekki ólýðræðislega samsetningu hópanna.)
Enginn fulltrúi minnihlutans átti sæti í þessum hópum og heldur ekki íbúa.
Lýðræðislega leiðin í þessu spennandi verkefni hefði verið að mynda stýrihóp allra framboða í bæjarstjórn og skapa áhuga á verkefninu meðal íbúa. Embættismenn hefðu eins og vera ber verið þeim til fulltingis.
FÖGUR FYRIRHEIT BREIÐA YFIR LÝÐRÆÐISHALLANN
Fyrirheit um vistvæna byggð í samspili við náttúruna eru vissulega lokkandi. Hreinasta draumsýn! Sagan kennir okkur þó að hún gæti verið tálsýn.
Ólýðræðisleg vinnubrögð eru heldur ekki líkleg til að skapa traust. Þau rýra það og grafa undan lýðræðinu. Það hvernig meirihluti D- og V-lista stendur hér að málum er skólabókardæmi um vonda stjórnarhætti. Það hefði verið sterkt að sjá alla fulltrúa minnihlutans hafna þeim.
L-LISTI GREIDDI EINN ATKVÆÐI GEGN SAMNINGNUM
Fulltrúar M-, S- og C-lista sátu hjá við afgreiðslu samningsins. Fulltrúar D- og V-lista gáfu honum sín atkvæði. Eini bæjarfulltrúinn sem mælti á móti var fulltrúi L-lista.
Mikið hefði það nú verið sterkt að sjá minnihlutann fara að dæmi L-lista og hafna gerræðinu afdráttarlaust. Það á sér þó vonandi einhverjar skýringar í því hvað stutt er til kosninga og erfitt að koma réttum upplýsingum um ástæður þess að hafna samningi til kjósenda, þ.e. að það að hafna samningi þýði ekki að framboðin séu á móti uppbyggingu í Blikastaðalandi.
Gott væri að fá skýr svör við því frá M-, S- og C-lista af hverju fulltrúar þeirra sátu bara hjá.

Birt á FB-síðunni Íbúar í Mosfellsbæ 6. og 8. maí.

Þjónustuíbúðir Bjarkarholti – Endanleg umsögn

Þjónustuíbúðir Bjarkarholti – Endanleg umsögn

Sent Mosfellsbæ, 26. apríl 2021

Efni: Umsögn um auglýsta tillögu að breytingu á deiliskipulagi við Bjarkarholt 4-5 í miðbæ Mosfellsbæjar og skort á forsendum slíkra breytinga, þ.e. sjálfu deiliskipulagi miðbæjarins.

Í dag [26. april] rann út frestur til að skila athugasemdum við tillögu að breytingu á deiliskipulagi við Bjarkarholt 4-5 í miðbæ Mosfellsbæjar. Á lóðinni stendur til að byggja þjónustuíbúðir fyrir aldraða og tengja þær við hjúkrunarheimilið Eir við Hlaðhamra.

Stjórn Íbúahreyfingarinnar telur að skipulagsyfirvöld í Mosfellsbæ þurfi að útfæra tillöguna betur og þá sér í lagi með lífsgæði verðandi íbúa að leiðarljósi. 

Stjórn Íbúahreyfingarinnar telur jafnframt að skipulagslegar forsendur fyrir tillögunni skorti. Gamla heildstæða deiliskipulagið frá 2010 eru rústir einar eftir deiliskipulagsbreytingar undanfarinna ára og aðkallandi að gera heildarendurskoðun á deiliskipulagi miðbæjarins með tilheyrandi greinargerð þar sem markmiðum þess og helstu þáttum er lýst.  

Umsögninni er skipt í tvo kafla. Annars vegar (1) sértæka umsögn um fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagsbreytingu og hins vegar (2) almenna umsögn um mikilvægi þess að deiliskipuleggja miðbæinn sem eina heild og skýra markmið skipulagsins og helstu þætti í ítarlegri greinargerð.

(1) Umsögn um breytingar á deiliskipulagi við Bjarkarholt 4-5

Undirrituð fara þess á leit að bæjarstjórn Mosfellsbæjar endurskoði tillögu um deiliskipulagsbreytingu við Bjarkarholt 4-5 með lífsgæði íbúa í þjónustuíbúðum og áhrif breytinganna á umhverfi miðbæjarins að leiðarljósi. 

Lagt er til að byggingarmagn verði minnkað til muna. Samkvæmt breytingatillögunni á það að vera rösklega fimmfalt á við það magn sem deiliskipulag miðbæjarins frá árinu 2010 gerir ráð fyrir. Íbúðum fjölgar úr 19 í 108 á byggingarreit sem einungis er 5069 m2. 

Gæði húsnæðis og aðstaða á lóð.

Þegar byggðar eru þjónustuíbúðir fyrir eldri borgara er mikilvægt að huga sérstaklega vel að gæðum húsnæðis og lóðinni við húsið við hönnun. Góð birta þarf að vera í íbúðum og aðlaðandi svæði til útiveru á lóðinni. Birtan af því að eldri borgarar eyða meiri tíma í íbúðum sínum en fólk og fjölskyldur á vinnumarkaði. Garðurinn til að fá hreyfingu og viðhalda og efla heilsu. 

Íbúar þurfa að geta gengið um, tyllt sér á bekki og tekið tal saman við aðra íbúa á lóðinni við húsið. Fyrir aldraða íbúa sem ekki treysta sér í lengri gönguferðir hefur slík aðstaða mikla þýðingu, sbr. Sléttuvegurinn í Fossvogi, Hrafnista í Laugarneshverfi í Reykjavík og víðar.

Fyrirliggjandi uppdrættir.

Tillögum að deiliskipulagsbreytingunni fylgja myndir og uppdrættir. Sýnd er þrívíddarmynd af húsunum sem mynda eins konar þröngt U sem opnast mót suðri. Skugginn sem sýndur er er mjög blekkjandi; sýnir morgunsól í ca. 60° hæð í austri, sem er óhugsandi, en þá er sól ca. 30° á lofti um sumarsólstöður en lægra allan annan tíma. 

Nær væri að byggja í L, og opna fyrir suður- og vestursól, auk þess sem álman sem liggur meðfram Langatanga verður fyrir ónæði af umferð og býður uppá miður skemmtilegt útsýni yfir malbikshaf með bensínstöð og dekkjaverkstæði 

Fjölgun íbúða á þessum litla reit úr 19 í 108 er alltof mikil miðað við stærð lóðarinnar. Flestar íbúðir verða í skugga stóran hluta dagsins, auk þess sem útisvæði er alltof lítið til að byggja upp góða aðstöðu utanhúss. 

Útsýni er líka mjög takmarkað úr flestum íbúðum. Í ljósi þess hve náttúrulegt umhverfi Mosfellsbæjar er fjölbreytt og fallegt er synd að það skuli ekki vera nýtt fyrir eldri borgara bæjarins. Samkvæmt tillögunni er gert ráð fyrir að sá mikli gróður sem er á lóðinni, þar á meðal nánast allar bjarkirnar sem Bjarkarholt heitir eftir, sé fjarlægður. Þar er illa farið með verðmæti.

Kynning á deiliskipulagsuppdrætti

Mikilvægt er að kynna breytingar á deiliskipulagi þannig að heildarsýn yfir nærliggjandi skipulagsheild fáist, en hér er notast við gamalt og löngu úrelt deiliskipulag miðbæjarins frá 2010. Uppdrátturinn gefur því ekki rétta mynd af skipulagi miðbæjarins og nánasta umhverfi fyrirhugaðra bygginga. 

Upplýsingar um stærðir íbúða, stærð sameignar, skuggavarp og aðstöðu vantar í kynninguna.

Bílastæði

Alls fylgja 108 bílastæði byggingunni, þar af 92 í bílakjallara. Á lóðinni milli bygginganna er síðan gert ráð fyrir 16 bílastæðum sem skerða það litla útisvæði sem þó fylgir lóðinni. Þau ætti að færa annað þannig að græna svæðið njóti sín, og að það sé ekki undirlagt af bílum með öllum þeim hávaða, ónæði og ólofti sem þeim fylgja.

Stefna Mosfellsbæjar

En hver skyldi stefna Mosfellbæjar vera í málefnum eldri borgara?

“Mosfellsbær er fjölskylduvænt, heilsueflandi og framsækið bæjarfélag sem setur umhverfið í öndvegi og hefur þarfir og velferð íbúa að leiðarljósi.”
(Stefna Mosfellsbæjar í málefnum eldri borgara 2020-2027.)

Þessi stefna er ansi skýr og ættu eldri borgarar við Bjarkarholt að fá að njóta hennar til fulls. Til hvers er hún annars? 

Samningur við Eir

Í Bjarkarholti 4-5 er um að ræða uppbyggingu sem grundvallast á samningi við Eir, hjúkrunarheimili, sbr. netkynningarfund skipulagsfulltrúa og Guðjóns Magnússonar arkitekts 17. mars. Samningur Eirar tekur þó til fleiri lóða. Bjarkarholt 4-5 er einungis 1. áfanginn. Í ljósi stærðar verkefnisins vekur furðu að ekki skuli hafa verið efnt til samkeppni meðal arkitekta um breytingarnar því þær hafa mikil áhrif á deiliskipulag miðbæjarins í heild sinni.

2. Miðbærinn sem ein heild

Undirrituð telja að forsendur vanti til að gera breytingar á umræddum deiliskipulagsreit innan skipulagssvæðis miðbæjarins. Heildardeiluskipulag, ásamt greinargerð um helstu þætti þess, hefur enn ekki verið unnið. Deiliskipulag miðbæjarsins frá 2010 hefur enga þýðingu lengur. Nær ekkert stendur eftir af þeirri miklu vinnu og því ekki hægt að byggja á því. Þar af leiðir að Mosfellsbær þarf að leggjast í ítarlega skipulagsvinnu þar sem gerð er grein fyrir helstu þáttum miðbæjarskipulags og markmiðum þess í uppdráttum og greinargerð.

Samkeppni og samráð

Það er eðli góðrar skipulagsvinnu og húsagerðar að keppt sé um tillögur. Líka að íbúar séu hafðir með í ráðum. Skaðinn sem af því hlýst að hunsa lýðræðislega ferlið getur orðið bæjarfélaginu dýrkeyptur enda afleiðingar þannig vinnubragða oftast á kostnað þeirra sem síst skyldi, það er bæjarbúa.

Bútasaumur í skipulagi

Í tengslum við þá uppbyggingu sem nú stendur yfir í miðbænum er miður að sú leið skuli hafa verið valin að búta fyrirliggjandi miðbæjarskipulag niður í smærri einingar og breyta því lóð fyrir lóð án undangengis samráðs við íbúa og faglegrar undirbúningsvinnu. Við gerð deiliskipulags 2010 var þess þó gætt. 

Lýðræðislegum verkferlum í skipulagsmálum er ætlað að tryggja gæði. Í Mosfellsbæ hefur orðið afturför í lýðræðisþróun. Með hverri deiliskipulagsbreytingunni af annarri verður hún sýnilegri. Heildarsýn hefur tapast og bæjarbúar eru ekki lengur þátttakendur í ferlinu. Með öllu er óljóst hvert þeir sem vinna að tillögum og jafnvel framkvæmdum sækja umboð sitt. Þannig vinnubrögðum liggur hvorki virðing fyrir gegnsæi né lýðræði að baki.

Fjölbreytileiki í íbúasamsetningu versus einsleitni 

Við skoðun á fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagsbreytingu hafa ýmsar spurningar vaknað, m.a. hvort bærinn hafi leitað sér nægilegrar ráðgjafar hjá sérfræðingum. Er yfirhöfuð ráðlegt eða eru fordæmi fyrir því að svo stór hluti skipulagssvæðis í miðbæ sé einskorðaður við einn aldurshóp. Getur verið að slík einsleitni hafi til dæmis áhrif á framboð á þjónustu í miðbænum? 

Kunnir arkitektar mæla með fjölbreytileika í íbúasamsetningu, ekki einsleitni og á það ekki síst við um miðbæi.

Fleiri spurningum er ósvarað. Var tekið tillit til smæðar Mosfellsbæjar þegar þessi samþjöppun eins aldurshóps á tiltekið svæði í miðbæ Mosfellsbæjar var ákveðin? Hefur þörfin fyrir þjónustuíbúðir yfirhöfuð verið greind? Hefur grunnvinnan verið unnin, þ.e. stefna um uppbyggingu húsnæðis fyrir eldri borgara? Sá hópur er fjölbreyttur og þarf fjölbreytt úrræði.

Krafa um faglega og lýðræðislega skipulagsvinnu

Stjórn Íbúahreyfingarinnar hvetur bæjaryfirvöld til að endurskoða verkferla í skipulagsmálum og efna til samkeppni meðal arkitekta og samráðs við íbúa um skipulag miðbæjarins sem heild og miðju fjölbreytileika og gefandi mannlífs í Mosfellsbæ. 

Skipulagsvinnan þarf að byrja á réttum enda. Fyrst kemur deiliskipulagning miðbæjarins í heild og síðan úrvinnsla skipulags við Bjarkarholt 4-5 með hliðsjón af stefnunni sem kveðið verður á um í ítarlegri greinargerð með deiliskipulagi miðbæjarins. Undirrituð telja að faglega unnin greinargerð um helstu þætti skipulagsins og áhrif þess á birtustig í íbúðum, skuggavarp bygginga, útsýni, hljóð- og loftgæði, svæði til útiveru o.s.frv. sé lykilforsenda frekari uppbyggingar.

Stjórn Íbúahreyfingarinnar
Netfang: ibuahreyfingin@gmail.com

Umsögn um deiliskipulagsbreytingu – Óhóflegt byggingarmagn í Bjarkarholti

Umsögn um deiliskipulagsbreytingu – Óhóflegt byggingarmagn í Bjarkarholti

Þann 26. apríl næstkomandi rennur út frestur til að senda inn athugasemdir við breytingu á deiliskipulagi í Bjarkarholti 4-5 í miðbæ Mosfellsbæjar en þar stendur til að byggja þjónustuíbúðir fyrir aldraða. Stjórn Íbúahreyfingarinnar telur að bæjaryfirvöld þurfi að gera betur við gerð nýs skipulags og er það tilefni eftirfarandi umsagnar.
Umsögninni er skipt í tvo kafla. Annars vegar (1) sértæka umsögn um fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagsbreytingu og hins vegar (2) almenna umsögn um áhrif niðurbrots deiliskipulags miðbæjarins í litlar, aðgreindar skipulagseiningar o.fl.

  1. Umsögn um breytingar á deiliskipulagi við Bjarkarholt 4-5

Undirrituð fara þess á leit að bæjarstjórn Mosfellsbæjar endurskoði tillögu um deiliskipulagsbreytingu við Bjarkarholt 4-5 með lífsgæði íbúa í þjónustuíbúðum og áhrif breytinganna á umhverfi miðbæjarins að leiðarljósi. 

Lagt er til að byggingarmagn verði minnkað til muna. Samkvæmt breytingatillögunni á það að vera rösklega fimmfalt á við það magn sem deiliskipulag miðbæjarins frá árinu 2010 gerir ráð fyrir. Íbúðum fjölgar úr 19 í 108 á byggingarreit sem er einungis 5069 m2. 

Tillaga að deiliskipulagsbreytingu við Bjarkarholt 4-5

Gæði húsnæðis og aðstaða á lóð.

Þegar byggðar eru þjónustuíbúðir fyrir eldri borgara er mikilvægt að huga sérstaklega vel að gæðum húsnæðis og lóðinni við húsið við hönnun. Góð birta þarf að vera í íbúðum og aðlaðandi svæði til útiveru á lóðinni. Birtan af því að eldri borgarar eyða meiri tíma í íbúðum sínum en fólk og fjölskyldur á vinnumarkaði. Garðurinn til að fá hreyfingu og efla heilsu. Íbúar þurfa að geta gengið um, tyllt sér á bekk og tekið tal saman við aðra íbúa á lóðinni við húsið. 

Fyrirliggjandi uppdrættir.

Tillögum að deiliskipulagsbreytingunni fylgja myndir og uppdrættir. Sýnd er þrívíddarmynd af húsunum sem mynda eins konar þröngt U sem opnast mót suðri. Skugginn sem sýndur er er mjög blekkjandi; sýnir morgunsól í ca. 60° hæð í austri, sem er óhugsandi, en þá er sól ca. 30° á lofti um sumarsólstöður en lægra allan annan tíma. 

Nær væri að byggja í L, og opna fyrir suður- og vestursól, auk þess sem álman sem liggur meðfram Langatanga verður fyrir ónæði af umferð og býður uppá miður skemmtilegt útsýni yfir malbikshaf með bensínstöð og dekkjaverkstæði 

Fjölgun íbúða á þessum litla reit úr 19 í 108 er alltof mikil miðað við stærð lóðarinnar. Flestar íbúðir verða í skugga stóran hluta dagsins, auk þess sem útisvæði er alltof lítið til að byggja upp góða aðstöðu utanhúss. 

Útsýni er líka mjög takmarkað úr flestum íbúðum. Í ljósi þess hve náttúrulegt umhverfi Mosfellsbæjar er fjölbreytt og fallegt er synd að það skuli ekki vera nýtt fyrir eldri borgara bæjarins. Samkvæmt tillögunni er gert ráð fyrir að sá mikli gróður sem er á lóðinni, þar á meðal nánast allar bjarkirnar sem Bjarkarholt heitir eftir, sé fjarlægður. Þar er illa farið með verðmæti.

Kynning á deiliskipulagsuppdrætti

Mikilvægt er að kynna breytingar á deiliskipulagi þannig að heildarsýn yfir nærliggjandi skipulagsheild fáist, en hér er notast við gamalt og löngu úrelt deiliskipulag miðbæjarins frá 2010. Uppdrátturinn gefur því ekki rétta mynd af skipulagi miðbæjarins og nánasta umhverfi fyrirhugaðra bygginga. 

Upplýsingar um stærðir íbúða, stærð sameignar og aðstöðu vantar í kynninguna.

Deiliskipulag miðbæjarins frá 2010 en því hefur verið breytt lóð fyrir lóð síðustu ár og er í dag óþekkjanlegt.

Bílastæði

Á lóðinni milli bygginganna er gert ráð fyrir 16 bílastæðum sem skerða það litla útisvæði sem þó fylgir lóðinni. Þau ætti að færa annað þannig að græna svæðið njóti sín, og að það sé ekki undirlagt af bílum með öllum þeim hávaða, ónæði og ólofti sem þeim fylgja.

Stefna Mosfellsbæjar

En hver skyldi stefna Mosfellbæjar vera í málefnum eldri borgara (2020-2027)?

“Mosfellsbær er fjölskylduvænt, heilsueflandi og framsækið bæjarfélag sem setur umhverfið í öndvegi og hefur þarfir og velferð íbúa að leiðarljósi.” 

Þessi stefna er ansi skýr og bygging þjónustuíbúða fyrir eldri borgar við Bjarkarholt kjörið tækifæri til að láta verkin tala.

Samningur við Eir

Í Bjarkarholti 4-5 er um að ræða uppbyggingu sem grundvallast á samningi við Eir, hjúkrunarheimili. Samningur Eirar tekur þó til fleiri lóða. Bjarkarholt 4-5 er einungis 1. áfanginn. Í ljósi stærðar verkefnisins vekur furðu að ekki skuli hafa verið efnt til samkeppni meðal arkitekta um breytingarnar því þær hafa mikil áhrif á deiliskipulag miðbæjarins í heild sinni.


Loftmynd af deiliskipulagsreit í miðbæ Mosfellsbæjar. Lengst til vinstri Bjarkarholt 4-5

2. Miðbærinn sem ein heild og breytingar á deiliskipulagi innan hans

Samkeppni og samráð

Það er eðli góðrar skipulagsvinnu og húsagerðar að keppt sé um tillögur. Líka að íbúar séu hafðir með í ráðum. Skaðinn sem af því hlýst að hunsa lýðræðislega ferlið getur orðið bæjarfélaginu dýrkeyptur enda afleiðingar þannig vinnubragða oftast á kostnað þeirra sem síst skyldi, það er bæjarbúa.

Í tengslum við þá uppbyggingu sem nú stendur yfir í miðbænum er miður að sú leið skuli hafa verið valin að búta fyrirliggjandi miðbæjarskipulag niður í smærri einingar og breyta því lóð fyrir lóð án undangengis samráðs við íbúa. Við gerð deiliskipulags 2010 var þess þó gætt. 

Lýðræðislegum verkferlum í skipulagsmálum er ætlað að tryggja gæði. Í Mosfellsbæ hefur orðið afturför í lýðræðisþróun. Með hverri deiliskipulagsbreytingunni af annarri verður hún sýnilegri. Heildarsýn hefur tapast og bæjarbúar eru ekki lengur þátttakendur í ferlinu. Með öllu er óljóst hvert þeir sem vinna að tillögum og jafnvel framkvæmdum sækja umboð sitt. Þannig vinnubrögðum liggur hvorki virðing fyrir gegnsæi né lýðræði að baki.

Fjölbreytileiki í íbúasamsetningu versus einsleitni 

Við skoðun á fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagsbreytingu hafa ýmsar spurningar vaknað, m.a. hvort bærinn hafi leitað sér nægilegrar ráðgjafar hjá sérfræðingum. Er yfirhöfuð ráðlegt eða eru fordæmi fyrir því að svo stór hluti skipulagssvæðis í miðbæ sé einskorðaður við einn aldurshóp. Getur verið að slík einsleitni hafi til dæmis áhrif á framboð á þjónustu í miðbænum? 

Kunnir arkitektar mæla með fjölbreytileika í íbúasamsetningu, ekki einsleitni og á það ekki síst við um miðbæi.

Fleiri spurningum er ósvarað. Var tekið tillit til smæðar Mosfellsbæjar þegar þessi samþjöppun eins aldurshóps á tiltekið svæði í miðbæ Mosfellsbæjar var ákveðin? Hefur þörfin fyrir þjónustuíbúðir yfirhöfuð verið greind?

Hvernig væri að leggja áherslu á fjölbreytta valkosti fyrir jafn fjölbreyttan hóp og eldri borgarar eru? Af hverju ekki að gera ráð fyrir því í skipulagi að í Mosfellsbæ rísi t.d. raðhúsabyggð eða vistþorp með sameiginlegum garði til útiveru fyrir þá sem vilja minnka við sig og þurfa takmarkað á þjónustu Eirar í miðbænum að halda? 

Tillaga um breytt verklag

Undirrituð hvetja bæjaryfirvöld til að endurskoða verkferla í skipulagsmálum og efna til samkeppni meðal arkitekta og samráðs við íbúa um miðbæinn sem heild og miðju fjölbreytts mannlífs í Mosfellsbæ. Skipulagsvinnan þarf að byrja á réttum enda. Fyrst kemur deiliskipulagning miðbæjarins í heild og síðan úrvinnsla skipulags við Bjarkarholt 4-5 með hliðsjón af stefnunni sem kveðið verður á um í deiliskipulagi miðbæjarins.

Stjórn Íbúahreyfingarinnar

Hér tillaga að deiliskipulagsbreytingu á vef Mosfellsbæjar.

Greinargerð með deiliskipulagi miðbæjar 2010.

Skilaboð til íbúa

Við birtum þessa umsögn með fyrirvara um breytingar. Þeir sem áhuga hafa á að senda okkur athugasemdir eða viðbætur við umsögnina er það velkomið til kl. 16.00, 25. apríl nk. Við setjum eitt skilyrði, þ.e. að athugasemdir skuli vera málefnalegar og í þágu eldri borgara. Hægt er að setja inn efni í “kommentakerfið” á FB-síðu Íbúahreyfingarinnar eða senda okkur í tölvupósti: ibuahreyfingin@gmail.com

Fólki er líka frjálst að afrita umsögnina óbreytta og senda Mosfellsbæ með eigin undirskrift. Það er viðtekin venja í skipulagsmálum.

Umsagnir skal senda á eftirfarandi:

Umhverfissvið Mosfellsbæjar
Bt. Skipulagsfulltrúi
Þverholti 2
270 Mosfellsbæ
Netfang: skipulag@mos.is

Hvað gerðist í miðbæ Mosfellsbæjar?

Hvað gerðist í miðbæ Mosfellsbæjar?

Nýverið vatt sér að mér kona í miðbæ Mosfellsbæjar og spurði mig augljóslega reið og vonsvikin: Hvernig gat þetta eiginlega gerst? Mér varð svara fátt en vissi um leið hvað hún átti við. Ég spyr mig sjálfa að því sama. Já, hvernig gat þetta gerst? Á undanförnum árum hefur mikið verið byggt í Mosfellsbæ. Íbúafjöldi hefur tvöfaldast á 20 árum og samhliða því hafa ný íbúðahverfi risið og uppbygging haldið áfram í miðbænum. Það skiptir máli að vel takist til þegar miðbæir eru annars vegar. Ásýnd og innviðir hafa mikla þýðingu og skýrir það kannski hörð viðbrögð konunnar. Það sem hún sá olli henni sárum vonbrigðum. Og ég er sama sinnis. 

Við öflun efnis í litla grein leitaði ég á náðir Mr. & Mrs. Gúggel. Bók danska arkitektsins Jan Gehl, Mannlíf á milli húsa (1971), reyndist líka vera óbrigðult hjálpartæki og svo auðvitað ræður og bókanir í bæjarstjórn sem við í Íbúahreyfingunni lögðum til málanna í viðleitni okkar til að koma í veg fyrir að einmitt þetta gerðist. 

Textinn í greininni er að mestu settur fram í formi spurninga og er tilgangurinn að vekja fólk til umhugsunar um skipulagsmál í Mosfellsbæ og þá miklu samfélagslegu ábyrgð sem sveitarstjórn ætti að axla. Spurningarnar fela að hluta til í sér svör en það ætti ekki að rýra gildi þeirra. 

Miðbær Mosfellsbæjar.

Mannlíf og skipulag

Er miðbærinn miðpunktur mannlífs í Mosfellsbæ? Er hann fjölskylduvænn? Staður stórra og smárra viðburða í bæjarfélaginu? Er torgið í miðbænum sú miðja þar sem bæjarbúar mætast í daglegu amstri og taka tal saman? Umlykja stofnanir, þjónustufyrirtæki og fjölsóttar verslanir almenningsrými (Public Space)?

Snoturt einmana torg fyrir utan hringiðu daglegs lífs.

Vellíðan og skipulag

Líður þér vel að koma í miðbæinn? Fyllist þú stolti þegar þú ferð þangað með gesti? Eða er miðbærinn niðurdrepandi, fullur af steinsteypu, malbiki, bílum, bensínstöðvum og skyndibitastöðum með víðáttumiklum bílastæðum?

Gildi fagurfræði í skipulagi

Er eitthvað fyrir augað í miðbæ Mosfellsbæjar? Eitthvað sem laðar fólk að? Leggja ferðamenn lykkju á leið sína til að skoða og upplifa miðbæinn? Er fegurð og aðdráttarafl miðbæja kannski bara afstætt og einstaklingsbundið? Og ef svo er, hvað skýrir að milljónir ferðamanna fjölmenna ár hvert í miðborgir sem eru rómaðar fyrir fegurð? 

Hagsmunir og skipulag

Hvað gerðist í miðbæ Mosfellsbæjar? Hverjir voru settir framar í forgangsröðina, fjárfestar eða íbúar? Af hverju var miðbærinn ekki skipulagður með hliðsjón af fyrirliggjandi rýnivinnu íbúa? Hvað varð um “græna miðbæinn” þeirra? Hvers vegna var skipulagið ekki unnið af einurð og einlægni, með hag beggja að leiðarljósi? Er það ófrávíkjanleg regla að hagsmunir íbúa og fjármagns geti ekki farið saman?

Blikastaðaland, verður það næsta skipulagsverkefni í Mosfellsbæ?

Skipulagið og framtíðin

Hvaða stóra skipulagsverkefni er næst á dagskrá í Mosfellsbæ? Endurtekur sagan sig í Blikastaðalandi? Verða einungis hagmunir fjárfesta og byggingarfyrirtækja settir í fyrirrúm? Eiga almannahagsmunir að vera afgangsstærð í skipulagsvinnu? Hefur nýfrjálshyggjan kannski yfirtekið skipulagsvaldið í Mosfellsbæ?

Þegar litið er yfir skipulagssögu Mosfellsbæjar undanfarin 20 ára sést að þetta er rauði þráðurinn. Íbúar hafa í sumum tilvikum verið spurðir álits en tillögur þeirra hafa horfið sporlaust. Auglýstur áhugi á framlagi íbúa bara verið til þess að tikka í samráðsboxið. Ásýnd bæjarfélagsins og innviðir hafa liðið fyrir þessi vinnubrögð. Ekki bara í miðbænum.

Sigrún Pálsdóttir,
í stjórn Íbúahreyfingarinnar

Leiruvogur – Útivistarperla í Mosfellsbænum

Leiruvogur – Útivistarperla í Mosfellsbænum

Við sem búum í Mosfellsbænum erum stolt af náttúrunni allt í kringum okkur. Hér getur hver og einn stundað útivist við sitt hæfi. Það er sérlega mikilvægt á þessum erfiðu tímum þar sem COVID setur okkur svo þröngar skorður. Fjöllin í kringum okkar laða að alveg eins og skóglendin. Fjórar fallegar ár renna í gegnum bæjarlandið eða rétt hjá. Þar eru fossar og frábærar gönguleiðir.
En svo er ein perla í landi Mosfellsbæjar sem ég vil nefna sérlega: Strandlengjan við Leiruvoginn. Innst í voginum er friðlandið við Varmárósa. Það er nýbúið að stækka þetta svæði og er það gott.
Æskilegt væri að Leiruvogurinn, sem hefur verið lengi á náttúruminjaskrá, væri einnig friðlýstur í heild. Reykjavíkurborg hefur stigið skrefið til fulls og nýlega friðlýst sína strandlengju frá Blikastaðarkró og vestur úr. Hvers vegna gátu mosfellsku yfirvöldin ekki verið í samfloti í þessu til að skapa eina heild?

Margæs í Leiruvogi
Margæs og stelkur leita sér að æti á leirunum í Leiruvogi.


Leirurnar í voginum eru sérstakar og mjög dýrmætt lífríki. Þær eru ákaflega frjósamar og þar þrífst urmull af smádýrum sem gefa hundruðum jafnvel þúsundum fugla fæði allt árið í kring. Í leirurnar leita vetrarfuglar þegar lítt annað er að fá í gogginn. Svæðið er líka afar mikilvægt fyrir umferðarfugla sem stoppa hér á leiðinni til að birgja sig upp áður en þeir halda áfram. Má þar nefna margæs, rauðbrysting og fleiri tegundir.
Útivistarfólk í Mosfellsbænum og reyndar líka í Reykjavík vilja væntanlega varðveita þessa strandlengju og vernda hana. Það á við alla þá sem njóta einstakrar náttúru við sjóinn: göngufólk, skokkarar, hestamenn, hjólreiðafólk og golfarar. Að fara meðfram strandlengjunni jafnt að sumri sem vetri er alltaf sérstök upplifun.

Úrsúla Jünemann

Greinin birtist 1. apríl í Mosfellingi

Pin It on Pinterest